آریسا جونی، عزیز دل خاله هاشآریسا جونی، عزیز دل خاله هاش، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 1 روز سن داره

♥♥♥ عزیزدل خاله هاش ♥♥♥

تولد پرنسس آریسا

   بازم تولد برای پرنسس کوچولوی نازم         این بار با دوستام برات تولد گرفتم و روز 9 آبان دوستام رو دعوت کردم و خاله ها هم بودن و یه تولد دیگه داشتی که این بار حسابی هم بهت خوش گذشت . خوب خوابیده بودی و حسابی سر حال بودی و خدا رو شکر بهت خوش گذشت . دوست کوچولوت آترین هم بود گاهی با هم حرف می زدید و البته ما از حرفاتون چیزی سر در نمی آوردیم       تو این عکس تازه از حمام در اومدی با اون حوله سرت حسابی خوردنی شدی .     این هم مهمون 4 ماه از خودت کوچیک تر آترین ( دختر خاله سمیه)     این هم پرنسس آریسا رو مبلی که خاله سا...
19 آبان 1392
1